13. Kongres psihoterapeuta Srbije


Savez psihoterapeuta Srbije

Vas poziva da aktivno učestvujete na

Trinaestom kongresu psihoterapeuta Srbije

Beograd, 26-29. oktobar, 2023.

Pored drugih tema u vezi sa psihoterapijom, centralna tema kongresa je:

POŠTOVANJE I SAMOPOŠTOVANJE

Poštovani psihoterapeuti, savetnici i studenti, 

Kongres psihoterapeuta Srbije vam i ove godine omogućuje da izložite rezultate vašeg rada, istraživanja i razmišljanja u kolegijalnoj i prijatnoj atmosferi na XIII kongresu psihoterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem.

XIII kongres psihoterapeuta Srbije pod nazivom “Poštovanje i samopoštovanje” će biti održan uživo na lokaciji u Beogradu.

Program kongresa će biti u elektronskom obliku, a sertifikate sa bodovima za kontinuiranu edukaciju ćemo slati elektronskom poštom.  

Načini prezentacije:

  • Možete prijaviti vaše USMENO SAOPŠTENJE (10-15 minuta) istraživačkog, stručnog ili teorijskog karaktera.
  • Možete prijaviti POSTER prezentaciju.
  • Možete prijaviti RADIONICU (120 minuta ili kraću) uz vašu pismenu garanciju da će radionica biti održana.
  • Možete prijaviti SIMPOZIJUM ili OKRUGLI STO sa učesnicima koje vi izaberete.
  • Jedino PLENARNE PREDAVAČE poziva Naučni odbor Kongresa u ime Saveza.

Pozivamo vas da rezime vaše prezentacije na Kongresu (usmeno saopštenje, poster, radionicu, simpozijum, okrugli sto) pošaljete Naučnom odboru kongresa na imejl: KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

I ove godine ćemo imati sekciju dodiplomskih studentskih radova koji se tiču psihoterapije i savetovanja. Možete prijaviti prezentaciju u skladu sa glavnom temom POŠTOVANJE I SAMOPOŠTOVANJE, kao i bilo koju drugu temu od značaja za psihoterapiju i savetovanje. 

Kongres je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije i kod Komore socijalne zaštite Republike Srbije. Po pravilu se akredituje učešće na kongresu kao celini, a ne pojedinačni dani, tako da se bodovi za kontinuiranu edukaciju mogu dodeliti samo onima koji se registruju/prisustvuju za celokupno trajanje kongresa.  

Prijavljivanje saopštenja je u toku:  


Uskoro obajvljujemo spisak pristiglih saopštenja i plenarnih predavanja. 


Važni datumi za učesnike XIII kongresa:

  • 11. oktobar 2023. je datum do koga važi popust za kotizacije.
  • 11. oktobar 2023. je datum do kada ćete dobiti obaveštenje o prihvaćenim radovima. 

Naučni odbor donosi odluku da li je rad prihvatljiv sa stručne i naučne strane. Informaciju o tome dobijate po pravilu nakon tri dana od slanja rezimea vašeg rada. U slučaju prevelikog broja prijavljenih radova, prihvaćenih od Naučnog odbora, Organizacioni odbor može izvršiti dodatnu selekciju na osnovu usvojenih kriterijuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije se vraćaju autorima odbijenih radova, na njihov zahtev.


Organizacija XII kongresa psihoterapeuta Srbije: 

  • Naučni odbor: prof. dr Gordana Dedić, predsednik, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, prof. Tatjana Vukosavljević-Gvozden.
  • Organizacioni odbor: predsednik doc. dr Žilijeta Krivokapić, sekretar Milena Marković, Sanja Perić, Ivana Šćekić, dr Ivan Ilić, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija i dr Jelica Satarić. 
  • Predsednik kongresa: dr Zoran Milivojević, predsednik Saveza.  KATEGORIJE KOTIZACIJA:

S obzirom na pravila fiskalizacije i fiskalnu kasu Saveza, cene su fiksne, unapred postavljene i moraju biti plaćene u unapred predviđenim iznosima. Kolege iz Srbije plaćaju u dinarima, a uplate iz inostranstva moraju biti u evrima. Cene su definisane na osnovu pariteta 120 dinara jednako 1 evro.


KOTIZACIJU MORAJU DA PLATE SVI UČESNICI KONGRESA BEZ OBZIRA DA LI IMAJU ILI NEMAJU PREZENTACIJU NA KONGRESU.


Podaci za uplatu u dinarima: Savez društva psihoterapeuta Srbije

Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija

Broj žiro računa: 325950060000325970 OTP banka

Učesnici izvan Srbije uplaćuju po posebnoj proceduri – šaljemo vam predračun na osnovu koga uplaćujete. Kontaktirati organizatora za uputstvo na KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

PSIHOTERAPEUTI (sa sertifikatom nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta/nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju/evropskim sertifikatom za psihoterapiju).


Sva tri dana: ako se plati do 11. oktobra 2023. je 14.400 din (120 € za uplate iz inostranstva), nakon tog datuma je 18.000 din (150 € za uplate iz inostranstva).


Samo jedan dan: ako se plati do 11. oktobra 2023. treba uplatiti 6.000 din (50 €), nakon toga je 7.200 (60 €).


Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar.  


POSTOJE 4 VRSTE DRUGIH KOTIZACIJA:

EDUKANTI PSIHOTERAPIJE (u treningu iz nekog modaliteta, specijalizanti, studenti dodiplomskih i master studija koji su u edukaciji iz nekog modaliteta).


Sva tri dana: ako se plati do 11. oktobra 2023. iznos je 10.800 dinara (90 €), nakon tog datuma iznos je 13.200 dinara (110 €).

Jedan dan: ako se plati do 11. oktobra 2023. onda je iznos 6.000 din (50 €), nakon tog datuma iznos je 7.200 din (60 €).


Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar.  


STUDENTI (dodiplomske i master studije) koji nisu na edukaciji iz nekog psihoterapijskog modaliteta, uz indeks na uvid (ako su edukanti onda važi cena za edukante):

Sva tri dana: iznos je 4.800 dinara ili 40 €.

Jedan dan: iznos je 2.400 dinara ili 20 €. 


OSTALI (sve ostale kategorije, uključujući penzionere)

Sva tri dana: ako se plati do 11. oktobra 2023. iznos je 7.200 dinara ili 60 €, a nakon tog datuma 9.600 din ili 80 €.

Jedan dan: ako se plati do 11. oktobra 2023. iznos je 4.800 din ili 40 €, nakon toga 6.000 din ili 50 € .

Podsećamo da KOTIZACIJE PLAĆAJU SVI – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili nemaju. 

DIGITALNO SNIMANJE DOGAĐAJA NA KONGRESU

Ove godine biće snimana samo plenarna predavanja.


OBRASCI ZA PRIJAVU:

Svi učesnici kongresa moraju poslati popunjenu PRIJAVU UČESNIKA, a oni koji imaju i prezentaciju (usmeno saopštenje, radionicu, okrugli sto, poster, itd) uz tu prijavu treba da popune i PRIJAVU RADA. 

To znači da ako prisustvujete kongresu bez prezentacije šaljete samo PRIJAVU UČESNIKA, a ako imate i prezentaciju onda PRIJAVU UČESNIKA + PRIJAVU RADA.

Obe prijave treba poslati na KongresPsihoterapeuta@gmail.com FORMULAR “PRIJAVA UČESNIKA” možete preuzeti ovde.

FORMULAR “PRIJAVA RADA” možete preuzeti ovde