14. Kongres psihoterapeuta Srbije


Savez psihoterapeuta Srbije

Vas poziva da aktivno učestvujete na

Četrnaestom kongresu psihoterapeuta Srbije

Beograd, 17-20. oktobar, 2024.

Poštovane kolege,


Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na 14. Kongres psihoterapeuta Srbije sa temom “Empatija i društvo”, koji će se održati od 17. do 20. oktobra 2024. godine u prostorijama Alfa BK Univerziteta u Beogradu, na adresi Maršala Tolbuhina 8, 11070 Beograd. Ovaj moderan prostor pruža optimalne uslove za velika okupljanja, obezbeđujući funkcionalnost i udobnost potrebnu za naš kongres.


**Važni datumi:**


 1. jul: Rok za prijavu radova (aktivno učešće) – usmene prezentacije, radionice, simpozijume, okrugle stolove i postere. Ovo je ujedno i rok za prijavu učešća po povoljnijim cenama kotizacije. Dobili smo i izuzetno veliki broj molbi za produženje roka za prijavu rada, s obzirom na to da je ovaj period godine ispunjen obavezama. Zbog toga smo odlučili da ostavimo mogućnost slanja prijava za radove i dalje, ali s obzirom na već veoma veliki broj prijavljenih radova, ne možemo garantovati da će isti moći da budu prihvaćeni. Dakle, možete slati prijave radova i dalje, a nakon organizacionih priprema programa, moći ćemo da donesemo odluku o prihvatanju naknadno poslatih radova. 


 17. septembar: Krajnji rok za registraciju za pasivno učešće na kongresu (bez prezentacije). 


Ove godine uvodimo raniji rok za zatvaranje prijava u odnosu na prethodne godine. Razlog za ovu promenu je regulativa Zdravstvenog saveta Republike Srbije i Komore socijalne zaštite, prema kojoj je neophodno da konačan program kongresa, uključujući imena svih registrovanih učesnika, bude dostavljen nekoliko meseci pre njegovog održavanja. Ova procedura omogućava licenciranim učesnicima da ostvare bodove za kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Stoga vas molimo da isplanirate svoje učešće i prijave izvršite pravovremeno kako biste se uključili u program kongresa. 

FORMATI PREZENTACIJE:


  • USMENO SAOPŠTENJE (10-15 minuta) istraživačkog, stručnog ili teorijskog karaktera.
  • POSTER prezentacija, koja će biti istaknuta u holu prostora u kome se održava kongres.
  • RADIONICA (120 minuta ili kraću) uz obaveznu pismenu garanciju da će radionica biti održana. Napominjemo da samo sertifikovani psihoterapeuti mogu prijaviti radionicu, dok edukanti mogu biti ko-voditelji uz sertifikovanog psihoterapeuta. Svi voditelji radionica moraju uplatiti kotizaciju za sva tri dana kongresa.


   **Ukoliko voditelj radionice želi da istu realizuje u formatu sedenja u krug, napominjemo da takve radionice mogu da prime do 30 učesnika. Za ovakve radionice će se učesnici posebno prijavljivati i opredeljivati nakon objavljivanja programa kongresa. 

Ukoliko želite sedenje u krug, neophodno je da to napomenete prilikom prijave radionice. 

Za radionice koje ne zahtevaju raspored sedenja u krug, predviđene su amfiteatarske sale sa bioskopskim rasporedom sedenja, što omogućava prijem većeg broja učesnika. 


  • SIMPOZIJUM ili OKRUGLI STO sa učesnicima koje vi izaberete.
  •  PLENARNE PREDAVAČE poziva Naučni odbor Kongresa u ime Saveza.
  • Možete prijaviti prezentaciju u skladu sa glavnom temom EMPATIJA I DRUŠTVO, kao i bilo koju drugu temu od značaja za psihoterapiju i savetovanje.


Po pravilu se akredituje učešće na kongresu kao celini, a ne pojedinačni dani, tako da se bodovi za kontinuiranu edukaciju mogu dodeliti samo onima koji se registruju/prisustvuju za celokupno trajanje kongresa. Takođe, sertifikat za učešće na kongresu, sa 24 sata edukacije u psihoterapiji, mogu dobiti samo učesnici koji će kongresu prisustvovati 3 dana.


Naučni odbor donosi odluku da li je rad prihvatljiv sa stručne i naučne strane. Informaciju o tome dobijate po pravilu nekoliko dana od slanja rezimea Vašeg rada. U slučaju prevelikog broja prijavljenih radova, prihvaćenih od Naučnog odbora, Organizacioni odbor može izvršiti dodatnu selekciju na osnovu usvojenih kriterijuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije se vraćaju autorima odbijenih radova, na njihov zahtev. Ovo je ujedno i jedini slučaj u kome će se vršiti povraćaji uplaćenog iznosa.

KATEGORIJE KOTIZACIJA:


S obzirom na pravila fiskalizacije, cene su fiksne, unapred postavljene i moraju biti plaćene u unapred predviđenim iznosima. Kolege iz Srbije plaćaju u dinarima, a uplate iz inostranstva moraju biti u evrima. Cene su definisane na osnovu pariteta 120 dinara jednako 1 evro.


KOTIZACIJU MORAJU DA PLATE SVI UČESNICI KONGRESA BEZ OBZIRA DA LI IMAJU PREZENTACIJU NA KONGRESU ILI NE.


Podaci za uplatu u dinarima: Savez društava psihoterapeuta Srbije

Adresa: Milana Kašanina 3 (raniji naziv: Palmotićeva 37), 11108 Beograd

Broj žiro računa: 325950060000325970 OTP banka.


Učesnici izvan Srbije uplaćuju po posebnoj proceduri – šaljemo vam predračun na osnovu koga uplaćujete. Kontaktirati organizatora za uputstvo na KongresPsihoterapeuta@gmail.com.PSIHOTERAPEUTI (sa sertifikatom nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta/nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju/evropskim sertifikatom za psihoterapiju).

Sva tri dana: ako se plati do 1. jula 2024. je 16.200 din (135 € za uplate iz inostranstva), nakon tog datuma je 19.800 din (165 € za uplate iz inostranstva).

Samo jedan dan: ako se plati do 1. jula 2024. iznos je 7.200 din (60 €), nakon tog datuma iznos je 8.400 din (70 €).  Rok za povoljnije kotizacije je produžen do 10. avgusta, kako bismo dodatno izašli u susret svim zainteresovanim kolegama.POSTOJE 3 VRSTE DRUGIH KOTIZACIJA:


EDUKANTI PSIHOTERAPIJE (u treningu iz nekog modaliteta, specijalizanti, studenti dodiplomskih i master studija koji su u edukaciji iz nekog modaliteta).

Sva tri dana: ako se plati do 1. jula 2024. iznos je 12.000 dinara (100 €), nakon tog datuma iznos je 14.400 dinara (120 €).

Jedan dan: ako se plati do 1. jula 2024. treba uplatiti 6.600 din (55 €), nakon toga je 7.900 (66 €). Rok za povoljnije kotizacije je produžen do 10. avgusta, kako bismo dodatno izašli u susret svim zainteresovanim kolegama.


Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora, i zato je vaš doprinos veoma važan za opštu stvar.


STUDENTI (dodiplomske i master studije) koji nisu na edukaciji iz nekog psihoterapijskog modaliteta, uz indeks na uvid (ako su edukanti onda važi cena za edukante):

Sva tri dana: iznos je 5.400 dinara ili 45 €.

Jedan dan: iznos je 2.640 dinara ili 22 €.


OSTALI (sve ostale kategorije, uključujući penzionere)

Sva tri dana: ako se plati do 1.jula iznos je 7.200 dinara ili 60 €, a nakon tog datuma 9.600 din ili 80 €.

Jedan dan: ako se plati do 1.jula iznos je 4.800 din ili 40 €, nakon toga 6.000 din ili 50 €. Rok za povoljnije kotizacije je produžen do 10. avgusta, kako bismo dodatno izašli u susret svim zainteresovanim kolegama.

Podsećamo da KOTIZACIJE PLAĆAJU SVI – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili ne.


Kotizacija ne pokriva troškove ručka. U blizini Univerziteta nalazi se veliki broj restorana sa bogatom ponudom nacionalne i internacionalne kuhinje.


Dodatne aktivnosti:


  • Koktel dobrodošlice: 17. oktobar (mesto će biti naknadno objavljeno)
  • Druženje psihoterapeuta (društveni događaj uz koktel hranu, piće i muziku) – 19. oktobar (detalji o načinu prijave i ceni će biti dostupni uskoro)


Pozivamo Vas da iskoristite rane prijave za povoljnije cene kotizacije i da svojim prisustvom doprinesete bogatstvu našeg stručnog skupa. Radujemo se Vašem učešću i dinamičnom i edukativnom skupu koji će doprineti razvoju naše profesije i širenju svesti o važnosti empatije u društvu. 


Organizacija XIV kongresa psihoterapeuta Srbije:


Naučni odbor: prof. dr Gordana Dedić, predsednik, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, prof. Tatjana Vukosavljević-Gvozden.

Organizacioni odbor: predsednik prof. dr Žilijeta Krivokapić, sekretar Milena Marković, Sanja Perić, dr Ivan Ilić, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija i dr Jelica Satarić.

Predsednik kongresa: dr Zoran Milivojević, predsednik Saveza

OBRASCI ZA PRIJAVU:

Svi učesnici kongresa moraju poslati popunjenu PRIJAVU UČESNIKA, a oni koji imaju i prezentaciju (usmeno saopštenje, radionicu, okrugli sto, poster, itd) uz tu prijavu treba da popune i PRIJAVU RADA. 

To znači da ako prisustvujete kongresu bez prezentacije šaljete samo PRIJAVU UČESNIKA, a ako imate i prezentaciju onda PRIJAVU UČESNIKA + PRIJAVU RADA.

Obe prijave treba poslati na KongresPsihoterapeuta@gmail.com FORMULAR “PRIJAVA UČESNIKA” možete preuzeti ovde.

FORMULAR “PRIJAVA RADA” možete preuzeti ovde

Produženje mogućnosti za prijavu radova i povoljnije kotizacije za 14. Kongres psihoterapeuta Srbije!

Poštovane kolege,

Organizacioni i Naučni odbor 14. kongresa psihoterapeuta se izuzetno zahvaljuju svima koji su svoje radove prijavili ažurno, čime ste nam omogućili da na vreme apliciramo za akreditaciju kongresa i pokrenemo važne organizacione procese. Do danas je prijavljeno preko stotinu veoma kvalitetnih radova, što ukazuje na izuzetan kongres koji nas očekuje. 

Dobili smo i izuzetno veliki broj molbi za produženje roka za prijavu rada, s obzirom na to da je ovaj period godine ispunjen obavezama. Zbog toga smo odlučili da ostavimo mogućnost slanja prijava za radove i dalje, ali s obzirom na već veoma veliki broj prijavljenih radova, ne možemo garantovati da će isti moći da budu prihvaćeni. Dakle, možete slati prijave radova i dalje, a nakon organizacionih priprema programa, moći ćemo da donesemo odluku o prihvatanju naknadno poslatih radova. 

Takođe, produžavamo rok za povoljnije kotizacije do 10. avgusta, kako bismo dodatno izašli u susret svim zainteresovanim kolegama.

Posebno smo ponosni što će kongres ugostiti renomirane stručnjake iz zemlje i inostranstva, koji će svojim predavanjima i radionicama doprineti bogatstvu i raznovrsnosti programa. Ne propustite priliku da budete deo ovog događaja, koji pruža jedinstvenu priliku za profesionalni razvoj, umrežavanje i inspiraciju.


Srdačno,

Organizacioni odbor