O nama

SAVEZ DRUŠTAVA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

SAVEZ DRUŠTAVA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE (u daljem tekstu: Savez) osnovan je kao nezavisno, nevladino, neprofitno i vanstranačko udruženje građana koje okuplja udruženja psihoterapeuta i pojedince psihoterapeute, različitih naučno zasnovanih i stručno prihvaćenih psihoterapijskih modaliteta koji se primenjuju u individualnom, grupnom ili porodičnom radu. Ujedinjujući psihoterapeute razilčitih orijentacija u zajedničku organizaciju, Savez ima cilj da ostvari zajedničke interese na polju razvijanja i unapređenja teorije i prakse psihoterapije, obrazovanja budućih psihoterapeuta, stimulisanja i sprovođenja istraživanja u oblasti psihoterapije, promovisanja ideje i

mogućnosti psihoterapije u opštoj populaciji, podsticanja publikovanja u ovoj oblasti, većeg međusobnog profesionalnog povezivanja i organizaciju profesionalnih skupova i kongresa.


Područje delovanja Saveza je Republika Srbija. Savez sarađuje sa srodnim stručnim organizacijama u zemlji i inostranstvu i član je Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP). Savez aktivno radi i na zakonskoj regulaciji psihoterapijske profesije u Republici Srbiji.


Savez je osnovan 23. decembra 1997. godine u Beogradu pod nazivom Savez društava psihoterapeuta Jugoslavije, a 2009. godine je promenio ime u Savez društava psihoterapeuta Srbije. Savez koristi i skraćeni naziv: Savez psihoterapeuta.


Aktuelni predsednik Saveza je dr Zoran Milivojević, potpredsednik prof. dr Gordana Dedić, a generalni sekretar prof. dr Nevena Čalovska Hercog.


Udruženja koja se nalaze u okviru Saveza možete pronaći na linku “UDRUŽENJA”.