PRATITE NAS:

Nacrt predloga zakona o psihoterapijskoj delatnosti


Sve primedbe iz javne rasprave možete poslati na e-mail savezpsihoterapeuta@gmail.com

2019, Savez društava psihoterapeuta Srbije