12. Kongres psihoterapeuta Srbije


Savez psihoterapeuta Srbije

Vas poziva da aktivno učestvujete na

Dvanaestom kongresu psihoterapeuta Srbije

Beograd, 27-30. Oktobar, 2022.

Pored drugih tema u vezi sa psihoterapijom, centralna tema kongresa je:

PSIHOTERAPIJA I ČOVEČNOST

Posebne podteme kongresa:

Mentalno zdravlje u post-kovid svetu

Psihoterapija i tehnologija

Psihoterapija i rat

Poštovani psihoterapeuti, savetnici i studenti, 

Kongres psihoterapeuta Srbije vam i ove godine omogućuje da izložite rezultate vašeg rada, istraživanja i razmišljanja u kolegijalnoj i prijatnoj atmosferi na XII kongresu psihoterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem.

S obzirom da smo još uvek u epidemijski nesigurnim uslovima, i ove godine ćemo organizovati onlajn kongres. Prošla dva kongresa su bila održana onlajn i imala su izuzetno pozitivnu evaluaciju učesnika. 

U odnosu na savremenu situaciju u sveti, regionu i u našoj zemlji, veoma je važno da održimo kontinuitet godišnjeg okupljanja psihoterapeuta, da se ponovo sretnemo makar u dve dimenzije, i da razmenimo iskustva. Održavanje kongresa na onlajn način je i prilika da nam se u većem broju pridruže sve one kolege iz udaljenih predela Srbije, kao i iz zemalja u regionu kojima bi bilo mnogo komplikovanije da prisustvuju kongresu „uživo“. 

Kongres ćemo održati preko platforme ZOOM koja daje razne mogućnosti, tako da je moguće organizovati paralelne „sale“ ili „dvorane“ u kojima će se istovremeno održavati program, a učesnici će moći da se sele iz dvorane u dvoranu, u skladu sa interesovanjima. 

Takođe će biti održane i „velike grupe“ na kraju dana, u kojima će učesnici moći da razmene svoje utiske i doživljaje u skladu sa programom. Isto se odnosi i na „plejbek“ teatar, kao završnicu kongresa. Na određenom linku će biti i „kafić“ na kojem će biti mogućnost za učesnike koji to žele da se nađu i da proćaskaju sa kolegama koji to žele, to jest da se odvoje u „sobu“ za intimnije razgovore. 

Program kongresa će biti u elektronskom obliku, a sertifikate sa bodovima za kontinuiranu edukaciju ćemo slati elektronskom poštom.  

Načini prezentacije:

  • Možete prijaviti vaše USMENO SAOPŠTENJE (10-15 minuta) istraživačkog, stručnog ili teorijskog karaktera.
  • Možete prijaviti POSTER prezentaciju.
  • Možete prijaviti RADIONICU (120 minuta ili kraću) uz vašu pismenu garanciju da će radionica biti održana.
  • Možete prijaviti SIMPOZIJUM ili OKRUGLI STO sa učesnicima koje vi izaberete.
  • Jedino PLENARNE PREDAVAČE poziva Naučni odbor Kongresa u ime Saveza.

Pozivamo vas da rezime vaše prezentacije na Kongresu (usmeno saopštenje, poster, radionicu, simpozijum, okrugli sto) pošaljete Naučnom odboru kongresa na imejl: KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

I ove godine ćemo imati sekciju dodiplomskih studentskih radova koji se tiču psihoterapije i savetovanja. Možete prijaviti prezentaciju u skladu sa glavnom temom PSIHOTERAPIJA I ČOVEČNOST, kao i bilo koju drugu temu od značaja za psihoterapiju i savetovanje. 

Kongres je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije i kod Komore socijalne zaštite Republike Srbije. Po pravilu se akredituje učešće na kongresu kao celini, a ne pojedinačni dani, tako da se bodovi za kontinuiranu edukaciju mogu dodeliti samo onima koji se registruju/prisustvuju za celokupno trajanje kongresa.  

Prijavljivanje saopštenja je u toku:  


Uskoro obajvljujemo spisak pristiglih saopštenja i plenarnih predavanja. 


Važni datumi za učesnike XII kongresa:

  • 11. oktobar 2022. je datum do koga važi popust za kotizacije.
  • 11. oktobar 2022. je datum do kada ćete dobiti obaveštenje o prihvaćenim radovima. 

Naučni odbor donosi odluku da li je rad prihvatljiv sa stručne i naučne strane. Informaciju o tome dobijate po pravilu nakon tri dana od slanja rezimea vašeg rada. U slučaju prevelikog broja prijavljenih radova, prihvaćenih od Naučnog odbora, Organizacioni odbor može izvršiti dodatnu selekciju na osnovu usvojenih kriterijuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije se vraćaju autorima odbijenih radova, na njihov zahtev.


Organizacija XII kongresa psihoterapeuta Srbije: 

  • Naučni odbor: prof. dr Gordana Dedić, predsednik, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, prof. Tatjana Vukosavljević-Gvozden.
  • Organizacioni odbor: predsednik doc. dr Žilijeta Krivokapić, sekretar Milena Marković, Sanja Perić, Ivana Šćekić, dr Ivan Ilić, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija i dr Jelica Satarić. 
  • Predsednik kongresa: dr Zoran Milivojević, predsednik Saveza.  KATEGORIJE KOTIZACIJA:

S obzirom na pravila fiskalizacije i fiskalnu kasu Saveza, cene su fiksne, unapred postavljene i moraju biti plaćene u unapred predviđenim iznosima. Kolege iz Srbije plaćaju u dinarima, a uplate iz inostranstva moraju biti u evrima. Cene su definisane na osnovu pariteta 120 dinara jednako 1 evro.


KOTIZACIJU MORAJU DA PLATE SVI UČESNICI KONGRESA BEZ OBZIRA DA LI IMAJU ILI NEMAJU PREZENTACIJU NA KONGRESU.


Podaci za uplatu u dinarima: Savez društva psihoterapeuta Srbije

Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija

Broj žiro računa: 325950060000325970 Vojvođanska banka, a.d. 

Učesnici izvan Srbije uplaćuju po posebnoj proceduri – šaljemo vam predračun na osnovu koga uplaćujete. Kontaktirati organizatora za uputstvo na KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

PSIHOTERAPEUTI (sa sertifikatom nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta/nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju/evropskim sertifikatom za psihoterapiju).


Sva tri dana: ako se plati do 11. oktobra 2022. je 12.000 din ili 100 € za uplate iz inostranstva, nakon toga je 14.400 din 120 € za uplate iz inostranstva.


Samo jedan dan: ako se plati do 11. oktobra 2022. 4800 din 40 €, nakon toga je 6,000 50 €.


Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar.  


POSTOJE 4 VRSTE DRUGIH KOTIZACIJA:

EDUKANTI PSIHOTERAPIJE (u treningu iz nekog modaliteta, specijalizanti, studenti dodiplomskih i master studija koji su u edukaciji iz nekog modaliteta).


Sva tri dana: ako se plati do 11. oktobra 2022. iznos je 9.600 dinara ili 80 €, nakon tog datuma iznos je 12.000 dinara ili 100 €.

Jedan dan: ako se plati do 11. oktobra 2022. onda je iznos 3.600 din ili 30 €, nakon tog datuma iznos je 6.000 din ili 50 €.


Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar.  


STUDENTI (dodiplomske i master studije) koji nisu na edukaciji iz nekog psihoterapijskog modaliteta, uz indeks na uvid (ako su edukanti onda važi cena za edukante):

Sva tri dana: iznos je 3.600 dinara ili 30 €.

Jedan dan: iznos je 1.200 dinara ili 10 €. 


OSTALI (sve ostale kategorije, uključujući penzionere)

Sva tri dana: ako se plati do 11. oktobra 2022. iznos je 6.000 dinara ili 50 €, a nakon tog datuma 7.200 din ili 60 €.

Jedan dan: ako se plati do 11. oktobra 2022. iznos je 3.600 din ili 30 €, nakon toga 4.800 din ili 40 € .

Podsećamo da KOTIZACIJE PLAĆAJU SVI – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili nemaju. 

DIGITALNO SNIMANJE DOGAĐAJA NprijaA KONGRESU

Svaki učesnik kongresa koji ima prezentaciju ima pravo da snima svoje predavanje. Dozvolu za snimanje na platformi ZOOM treba tražiti od moderatora „sale“ u kojoj je predavanje.

Zabranjeno je snimanje tuđih predavanja, kao i distribucija snimljenog materijala.

Svaki učesnik kongresa prijavom rada daje saglasnost da se snimi njegovo predavanje. Ovaj snimljeni materijal ide u arhivu Saveza. Od ove godine, svaki učesnik kongresa koji je platio sva tri dana, a želi da pogleda neku od prezentacija koje je propustio, imaće mogućnost da u roku od 14 dana pogleda snimljeni materijal onih predavanja koje je propustio. 


OBRASCI ZA PRIJAVU:

Svi učesnici kongresa moraju poslati popunjenu PRIJAVU UČESNIKA, a oni koji imaju i prezentaciju (usmeno saopštenje, radionicu, okrugli sto, poster, itd) uz tu prijavu treba da popune i PRIJAVU RADA. 

To znači da ako prisustvujete kongresu bez prezentacije šaljete samo PRIJAVU UČESNIKA, a ako imate i prezentaciju onda PRIJAVU UČESNIKA + PRIJAVU RADA.

Obe prijave treba poslati na KongresPsihoterapeuta@gmail.com FORMULAR “PRIJAVA UČESNIKA” možete preuzeti ovde.

FORMULAR “PRIJAVA RADA” možete preuzeti ovde