SAVEZ DRUŠTAVA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

PSIHOTERAPIJSKA PROPEDEVTIKA

Savez društava psihoterapeuta Srbije, prilikom razmatranja aplikacija za Nacionalni sertifikat za psihoterapiju, priznaje Propedeutike sledećih institucija: Centar za psihoterapijske studije (Beograd), Fakultet za medije i komunikaciju (Beograd), Visoka škola socijalnog rada (Beograd), Fakultet za sport i psihologiju (Tims, Novi Sad), Fakultet Lazar Vrkatić (Novi Sad) i Centar za edukaciju iz bihejvioralno kognitivne terapije (Niš). 


Od 1.10.2022. godine svi kandidati koji po osnovnom obrazovanju nisu psiholozi ili psihijatri, neophodno je da, prilikom apliciranja za NSP, prilože dokaz od završenoj Propedevtici. Kandidatima koji su na osnovnim studijama imali neke od ispita koji su predviđeni programom, priznaju se položeni ispiti i potrebno je da polažu samo razliku predmeta.

Kandidati sa završenim Medicinskim i Stomatološkim fakultetom je potrebno da polažu sledeće ispite u okviru Propedeutike:


Razvojna psihologija, Psihologija ličnosti, Etika u psihoterapiji, Osnove psihoterapije i savetovanja i Psihoterapijski modaliteti.


*Ukoliko stomatolozi na studijama nisu imali Psihijatriju, onda je potrebno da polažu još i: Opšta psihopatologija i Klasifikacija psihičkih poremećaja.