PROJEKAT PODRŠKA PSIHOTERAPEUTA


Program pružanja besplatne psihološke pomoći građanima usled pandemije virusa Covid 19 je obustavljen.


Besplatna telefonska linija na broju 19833, opciji 2 za razgovor građana sa psihoterapeutom, aplikacija podrskapsihoterapeuta.com i spisak volontera na našem sajtu više nisu u funkciji.


Projekat „Podrška psihoterapeuta“ Savez je pokrenuo u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Asocijacijom edukativnih praksi (AEP), uz pomoć Igora Grajića sa Fakulteta tehničkih nauka čiji je tim razvio aplikaciju. Projekat je podržao i kabinet ministra za Inovacije i tehnološki razvoj.


Statistika od poslednjih šest meseci pokazuje da se broj poziva na besplatnoj telefonskoj liniji znatno smanjio te je Upravni odbor Saveza odlučio da projekat obustavi.


Ukoliko se ukaže dalja potreba za podršku građanima, Savez društava psihoterapeuta Srbije će proceniti potrebe i odlučivati po tom pitanju u odnosu na u tom trenutku raspoložive resurse Saveza.


Otkako je projekat pokrenut 24. marta 2020, za pomoć se javilo oko 3.000 građana koji su u razgovor sa terapeutom stupali putem telefonske linije ministarstva, spiska dostupnih volontera na sajtu Saveza ili putem aplikacije podrskapsihoterapeuta.com


Ovaj projekat je još jedan pokazatelj da se građani sve više otvaraju za psihoterapiju i prepoznaju njene benefite i projekat koji je našoj zajednici učvrstio nadu u mentalno zdravije i humanije društvo u budućnosti.


Hvala građanima na ukazanom poverenju i svim našim cenjenim saradnicima.