PRATITE NAS:

11. kongres psihoterapeuta Srbije


Savez psihoterapeuta Srbije

Vas poziva da aktivno učestvujete na

Jedanaestom kongresu psihoterapeuta Srbije

Beograd, 28-31. oktobar, 2021.

Pored drugih tema u vezi sa psihoterapijom, centralna tema kongresa je:

PSIHOTERAPIJA I VRLI NOVI SVET

Posebne podteme kongresa:

Korona virus i mentalno zdravlje

Online psihoterapija

Poštovani psihoterapeuti, savetnici i studenti, Kongres psihoterapeuta Srbije vam i ove godine omogućuje da izložite rezultate vašeg rada, istraživanja i razmišljanja u kolegijalnoj i prijatnoj atmosferi na XI kongresu psihoterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem.

S obzirom da smo još uvek u uslovima epidemije, i ove godine ćemo organizovati onlajn kongres. Prošlogodišnji X Kongres je takođe bio održan onlajn i imao je izuzetno pozitivnu evaluaciju učesnika. 

U uslovima „socijalne“, a zapravo fizičke distance, veoma je važno da održimo kontinuitet godišnjeg okupljanja psihoterapeuta, da se ponovo sretnemo makar u dve dimenzije, i da razmenimo iskustva. Održavanje kongresa na onlajn način je i prilika da nam se u većem broju pridruže sve one kolege iz udaljenih predela Srbije, kao i iz zemalja u regionu kojima bi bilo mnogo komplikovanije da prisustvuju kongresu „uživo“.Kongres ćemo održati preko platforme ZOOM koja daje razne mogućnosti, tako da je moguće organizovati paralelne „sale“ ili „dvorane“ u kojima će se istovremeno održavati program, a učesnici će moći da se sele iz dvorane u dvoranu, u skladu sa interesovanjima. 

Takođe će biti održane i „velike grupe“ na kraju dana, u kojima će učesnici moći da razmene svoje utiske i doživljaje u skladu sa programom. Isto se odnosi i na „plejbek“ teatar, kao završnicu kongresa. Na određenom linku će biti i „kafić“ na kojem će biti mogućnost za učesnike koji to žele da se nađu i da proćaskaju sa kolegama koji to žele, to jest da se odvoje u „sobu“ za intimnije razgovore. 

Program kongresa će biti u elektronskom obliku, a sertifikate sa bodovima za kontinuiranu edukaciju ćemo slati elektronskom poštom. 

Načini prezentacije:

  • Možete prijaviti vaše USMENO SAOPŠTENJE (10-15 minuta) istraživačkog, stručnog ili teorijskog karaktera.
  • Možete prijaviti POSTER prezentaciju.
  • Možete prijaviti RADIONICU (120 minuta ili kraću) uz vašu pismenu garanciju da će radionica biti održana.
  • Možete prijaviti SIMPOZIJUM ili OKRUGLI STO sa učesnicima koje vi izaberete.
  • Jedino PLENARNE PREDAVAČE poziva Naučni odbor Kongresa u ime Saveza.

Pozivamo vas da rezime vaše prezentacije na Kongresu (usmeno saopštenje, poster, radionicu, simpozijum, okrugli sto) pošaljete Naučnom odboru kongresa na imejl: KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

I ove godine ćemo imati sekciju dodiplomskih studentskih radova koji se tiču psihoterapije i savetovanja. Možete prijaviti prezentaciju u skladu sa glavnom temom PSIHOTERAPIJA I VRLI NOVI SVET, kao i bilo koju drugu temu od značaja za psihoterapiju i savetovanje. 

Kongres je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije i kod Komore socijalne zaštite Republike Srbije. Po pravilu se akredituje učešće na kongresu kao celini, a ne pojedinačni dani, tako da se bodovi za kontinuiranu edukaciju mogu dodeliti samo onima koji se registruju/prisustvuju za celokupno trajanje kongresa. 

Prijavljivanje saopštenja je u toku:  


Uskoro obajvljujemo spisak pristiglih saopštenja i plenarnih predavanja. 


Važni datumi za učesnike X kongresa:

  • 1. oktobar 2021. je datum do koga važi popust za kotizacije.
  • 25. septembar 2021. je datum do kada ćete dobiti obaveštenje o prihvaćenim radovima. Naučni odbor donosi odluku da li je rad prihvatljiv sa stručne i naučne strane. Informaciju o tome dobijate po pravilu nakon tri dana od slanja rezimea vašeg rada. U slučaju prevelikog broja prijavljenih radova, prihvaćenih od Naučnog odbora, Organizacioni odbor može izvršiti dodatnu selekciju na osnovu usvojenih kriterijuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije se vraćaju autorima odbijenih radova, na njihov zahtev.
  • Za sve one koji nisu iz nekog razloga prijavili rad do 25. septembra, 7. oktobar 2021.je poslednji rok za slanje sažetaka Naučnom odboru na dati imejl.


Organizacija X kongresa psihoterapeuta Srbije: 

  • Naučni odbor: akademik prof. dr Gordana Dedić, predsednik, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, prof. Tatjana Vukosavljević-Gvozden.
  • Organizacioni odbor: Milena Marković, predsednik, doc. dr Žilijeta Krivokapić, Sanja Perić, Ivana Šćekić, dr Ivan Ilić, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija i dr Jelica Satarić. 

Predsednik kongresa: dr Zoran Milivojević, predsednik Saveza.   

KATEGORIJE KOTIZACIJA:

Cene su date u evrima, a uplaćivanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Uplate iz inostranstva su u evrima. 


KOTIZACIJU MORAJU DA PLATE SVI UČESNICI KONGRESA BEZ OBZIRA DA LI IMAJU ILI NEMAJU PREZENTACIJU NA KONGRESU.


Podaci za uplatu u dinarima: Savez društva psihoterapeuta Srbije

Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija

Broj žiro računa: 325950060000325970 Vojvođanska banka, a.d. 

Učesnici izvan Srbije uplaćuju po posebnoj proceduri – šaljemo vam predračun na osnovu koga uplaćujete. Kontaktirati organizatora za uputstvo na KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

PSIHOTERAPEUTI (sa sertifikatom nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta/nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju/evropskim sertifikatom za psihoterapiju)

Tri dana: ako se plati do 1. oktobar 2021. je 65 €, nakon toga je 80 €

Jedan dan: ako se plati do 1. oktobar 2021. 25 €, nakon toga je 30 € 

Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar. 

POSTOJE 4 VRSTE DRUGIH KOTIZACIJA:

EDUKANTI PSIHOTERAPIJE (u treningu iz nekog modaliteta, specijalizanti, studenti dodiplomskih i master studija koji su u edukaciji iz nekog modaliteta).

Tri dana: ako se plati do 1. oktobar 2021. 35 €, nakon toga je 70 €

Jedan dan: ako se plati do 1. oktobar 2021. 25 €, nakon toga je 30 €

Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar.  

STUDENTI (dodiplomske i master studije, a nisu edukanti nekog modaliteta) koji nisu na edukaciji, uz indeks na uvid (ako su edukanti onda važi cena za edukante)

Tri dana: 20 €

Jedan dan: 10 €

OSTALI (sve ostale kategorije, uključujući penzionere)

Tri dana: ako se plati do 1. oktobar 2021. 40 €, nakon toga 55 €

Jedan dan: ako se plati do 1. oktobar 2021. 25 €, nakon toga 30 €

Podsećamo da KOTIZACIJE PLAĆAJU SVI – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili nemaju.

OBRASCI ZA PRIJAVU:

Svi učesnici kongresa moraju poslati popunjenu PRIJAVU UČESNIKA, a oni koji imaju i prezentaciju (usmeno saopštenje, radionicu, okrugli sto, poster, itd) uz tu prijavu treba da popune i PRIJAVU RADA. 

To znači da ako prisustvujete kongresu bez prezentacije šaljete samo PRIJAVU UČESNIKA, a ako imate i prezentaciju onda PRIJAVU UČESNIKA + PRIJAVU RADA.

Obe prijave treba poslati na KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

FORMULAR “PRIJAVA UČESNIKA” možete preuzeti ovde.

FORMULAR “PRIJAVA RADA” možete preuzeti ovde

2019, Savez društava psihoterapeuta Srbije